MENTORING DE CONTROLLERS

La tasca del Controller és del tot necessària en un entorn cada cop més competitiu i a on un coneixement en profunditat del que genera valor dins de l’empres és crític.

A PDG desenvolupem la metodologia de treball i les millors pràctiques per aconseguir que l’àrea de Controlling sigui un veritable suport per a la direcció de l’empresa.

Des de PDG t’ajudem a ser un bon Controller aprofundint en:

  • El coneixement del negoci i l’estratègia de l’empresa
  • El coneixement dels processos i anàlisi crítica per millorar l’eficiència
  • El control de qualitat de la informació
  • La capacitat d’interpretació de la informació a la llum de l’estratègia
  • La capacitat de comunicació amb tots els nivells de l’organització