SERVEIS

Treballem amb una metodologia pròpia desenvolupada en múltiples projecte i basada en els sistemes més contrastats de Planificació i Control de Gestió (Mapes estratègics, Balance Socorecard..).

Una primera etapa d’ anàlisis i diagnòstic ens permet generar la nostra proposta d’acció i acompanyar al client en la gestió del canvi per assegurar l’èxit.

pdgfinances_planificacio

Posem en marxa Sistemes de Planificació i de Control de Gestió que permetran la presa de decisions adequades.

pdgfinances_erp

Oferim suport estratègic en la implantació de software ERP i Business Intelligence (BI) per garantir la seva màxima utilitat.

pdgfinances_formacio

Desenvolupem la metodologia de treball i les millors pràctiques per aconseguir que l’àrea de Controlling sigui un veritable suport per la direcció de l’empresa